Kooperationspartner

E F A Europäische Feuerstätten Arbeitsgemeinsschaft e.V.
Hochtraße 115
D-58095 Hagen
Telefon: 02331/2008-44
Telefax: 02331/2007-45
e-mail: mail@efa-europe.com
internet: www.efa-europe.com
Bundesverband des Schornsteinfegerhandwerks
-Zentralinnungsverband (ZIV) -
Westerwaldstraße 6
D-53757 Sankt. Augustin
Telefon: 02241/34070
Telefax: 02241/340710
e-mail: schornziv@aol.com
Internet: www.schornsteinfeger.de
I P S Initiative Pro Schornstein e.V.
Drosselweg 9
D-84478 Waldkralburg
Telefon: 08638/880230
Telefax: 08638/880231
e-mail: info@proschornstein.de
Internet: www.proschornstein.de
Schornsteinfegerinnung
für den Regierungsbezirk Arnsberg
Eduard-Müller-Staße 20
58097 Hagen
Telefon: 02331/13209
Telefax: 02331/26096
e-mail: schornsteinfeg.innung.arnsberg@t-online.de
Internet: www.schornsteinfegerinnung.de
z d s Bundesverband e.V.
Konrad-Zuse-Str. 19
D-99099 Erfurt
Telefon: 0361/78951-0
Telefax: 0361/78951-20
e-mail: SchoVerl@aol.com
internet: www.zds-schornsteinfeger.de